Kamen mojega kraja

 

DSC02004Raziskovalno nalogo o kamninah smo predstavili v Kozjanskem parku. Za nagrado smo si prislužili ekskurzijo v

DOVŽANOVO SOTESKO

IMG_6055Bornov predor je zvrtan skozi plasti črnega apnenca.

IMG_6052Počitek na kamnu.

IMG_6059V geološkem stebru so predstavljene paleozojske kamnine Dovžanove soteske in mlajše, mezozojske, njene širše okolice po časovnem zaporedju nastanka.

IMG_6073     Slapišče – skalni bloki v strugi Tržiške Bistrice ob običajnem vodostaju.

IMG_6075 Kušpegarjeve turne gradi debeloplastnati in masivni apnenec. Nastali so s selektivno erozijo, pri čemer so bile manj odporne kamnine odnešene, erodirane.

Najznačilnejše kamnine v Dovžanovi soteski so rdeč peščenjak, trbiška breča, apnenec (siv, črn, rožnat) in kremenov konglomerat.