Predstavitev projekta

Danes pripisujemo vse večji pomen aktivnemu preživljanju prostega časa, saj si otroci in mladostniki s kakovostnimi dejavnostmi krepijo pozitivno samopodobo in vzpostavljajo odgovoren odnos do sveta. V okviru projekta Popestrimo šolo sva za učence zato pripravili raznolike aktivnosti, ki učencem pomagajo pri prepoznavanju in razvijanju njihovih sposobnosti, talentov in želja.

Učiteljici Marjana Kladnik in Katja Senica

logo-pos-3logo-pos-4logo-pos-1 logo-pos-2